Kontakt

Sídlo spoločnosti
PPH Slovakia s.r.o.
Adresa: Partizánska cesta 110, 974 01 Banská Bystrica
Mobil: +421 908 442 234
E-mail: predaj@predajautodielov.sk

Bankové spojenie
Banka: Slovenská Sporiteľna
IBAN: SK08 0900 0000 0050 4855 4785
SWIFT: GIBASKBX

Fakturačné údaje
PPH Slovakia s.r.o.
Adresa: Čačín 34, 974 01 Čerín
Mobil: +421 908 442 234
IČO: 47 472 324
DIČ: 2023888427
IČ DPH: SK2023888427

Číslo živnostenského registra: 620 - 35590, zo dňa 27.09.2013, velkoobchod, maloobchod.

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 25232/S

Potvrdenie o registrácií informačného systému osobných údajov číslo: 201415494